The contribution of aviation to the economy

Assessment of arguments put forward

Groei van de luchtvaart en de ruimtelijke en milieu impact daarvan op de omgeving van luchthavens wordt vaak gerechtvaardigd op economische gronden. De luchtvaart industrie doet substantiële claims met betrekking tot de bijdrage van luchtvaart aan de economie en de werkgelegenheid. In deze studie hebben we voor drie van dergelijke rapporten gekeken naar de uitspraken die worden gedaan en de argumenten getest die worden aangevoerd. Onze belangrijkste conclusie is dat alle drie de rapporten grote tekortkomingen hebben, met belangrijke implicaties voor beleidsmakers:
  1. Sterke conclusies worden getrokken zonder dat een gedegen kosten-baten analyse is uitgevoerd
  2. Studies richten zich vaak op de totale impact van luchtvaart, terwijl juist de extra of marginale effecten van eventuele ontwikkelingen van belang zijn
  3. Werkgelegenheidscijfers geven geen goed beeld van het belang van de sector, omdat de mensen niet werkloos zouden zijn als de luchtvaart zou worden beperkt. Geld zou elders worden besteed, en zou vervolgens in andere sectoren werkgelegenheid geven
  4. Werkgelegenheidscijfers moeten niet worden gerelateerd aan de totale werkgelegenheid in een land. Dit vertekent indien indirecte werkgelegenheid is meegeteld.
  5. Studies richten zich (veelal impliciet) op de regionale impact, terwijl voor veel beleidsbeslissingen juist de nationale impact van belang is.

Delft, januari 2005

Report

Dit rapport is alleen verkrijgbaar in het engels

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14