IPO monitor duurzame bedrijventerreinen: Ontwerp

De gezamenlijke provincies hebben het initiatief genomen om de uiteenlopende initiatieven op het terrein van duurzame bedrijventerreinen meer te stroomlijnen middels een monitoringssyteem. Een eerste opzet van dit systeem is door CE i.s.m. KNN Milieu ontwikkeld. De monitor bestaat (vooralsnog) uit twee delen: een beleids- en een effectmonitor. De beleidsmonitor geeft inzicht in de verschillende kenmerken van provinciaal dbt-beleid. In de effectmonitor wordt door gemeenten de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen op bedrijventerreinen ingevuld: welke maatregelen zijn al dan niet gepland, in uitvoering of uitgevoerd? De resultaten van het monitoringsysteem leveren de provincies een sturingsinstrument en de mogelijkheid tot onderling vergelijken en eventueel uniformeren van beleid. Gemeenten kunnen de resultaten gebruiken om te benchmarken en ervaringen uit te wisselen. Uit een beknopte pilot is gebleken dat de ontworpen monitor bruikbare informatie oplevert en goed toepasbaar is in de praktijk.

Auteurs CE

Huib van Essen

Delft, april 2004

Hoofdrapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14