Verwerking van luierafval: Vergelijking op milieueffecten, kosten en hygiënische aspecten van verwerkingsroute

In deze update van de studie uit 2003 is nagegaan wat de milieueffecten, kosten en hygi�nische voor- en nadelen zijn van de verwijdering van luierafval. Vier routes zijn beschouwd:
  1. inzameling als onderdeel van het restafval en verbranding in een AVI;
  2. inzameling gelijk met GFT en compostering;
  3. inzameling gelijk met GFT en vergisting;
  4. gescheiden inzameling en verwerking volgens het Knowaste-proces.

De studie concludeert dat de eerste route (AVI-route) de voorkeur heeft. In de compostering- en vergistingroute vormen de aanwezigheid van SAP�s en faeces een probleem. De gescheiden inzamelroute kent verreweg de hoogste broeikasgasemissie door het hoge energiegebruik van het proces.

Delft, mei 2007

Rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14