Externe evaluatie van de pilot integratie MJA in het e-MJV*

In aansluiting op het reeds bestaande elektronische milieuverslag (e-MJV) is een pilot uitgevoerd onder 40 deelnemers aan de Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MJA) om ook over de MJA elektronisch te rapporteren. Hiermee wordt beoogd de administratieve lasten van rapportages te verminderen. CE heeft in opdracht van SenterNovem de pilot geëvalueerd door interviews met vertegenwoordigers van bedrijven, het bevoegd gezag en branche-adviseurs. Hieruit blijkt dat bedrijven een beperkte meerwaarde ervaren op grond van tijdsbesparing. Men was wel erg te spreken over het gebruik van de al aanwezige gegevens van het voorgaande jaar. Uit de pilot bleek verder dat bedrijven en Bevoegd Gezag als belangrijkste knelpunten zagen:
 • de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk FO-Industrie;
 • het zelf moeten inloggen om te kijken of er iets veranderd is in de status;
 • de incompatibiliteit van de applicatie en internetverkeer met de interne netwerken en de beveiliging daarvan. Naast het oplossen van deze en knelpunten van mindere betekenis, verdient het sterke aanbeveling om het Bevoegd Gezag actief te betrekken bij een brede introductie. Het rapport is door Novem gebruikt voor een advies aan EZ aangaande de voortzetting van de integratie. Meer informatie alsmede de rapportage kan verkregen worden bij www.novem.nl, de heer C. Abeelen.
 • Delft, juni 2004

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar SenterNovem www.novem.nl, de heer C. Abeelen.

  Tweets van @cedelft

  Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
  18-01-2018 15:20

  NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
  11-01-2018 10:06

  Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
  10-01-2018 11:54

  Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
  10-01-2018 11:19

  CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
  04-01-2018 16:14