Visiedocument Duurzame Warmte en Koude*

CE Delft heeft een visiedocument opgesteld voor een cluster van belangrijke branche-organisaties rond de mogelijkheden tot benutting en stimulering van duurzame warmte en koude in Nederland. Het document maakt duidelijk hoe de milieudoelen van het kabinet en de Europese Commissie kunnen worden gerealiseerd via de benutting van duurzame warmte en koude. Het document gaat in op de potentiëlen en kosten, de technologie- en marktontwikkelingen, de regelgeving en op wat de betrokken organisaties zelf al doen om de benutting van duurzame warmte en koude te bevorderen. De visie geeft aan wat er (verder) nodig is om de doelen met duurzame warmte en koude te realiseren en wat de overheid en de sector hieraan kunnen bijdragen.

Auteurs CE

Lonneke Wielders

Delft, mei 2007

Rapport

Dit document is alleen te downloaden.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14