Bestelauto's anders belast

Evaluaties van opties voor een andere fiscale belasting van bestelauto's

Het bestelautopark heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, en de verwachting is dat deze groei ook het komende decennium verder aan zal houden. Deze ontwikkeling, en het hoge aandeel dieselbestelauto's, zorgt dan ook voor een toenemend aandeel van bestelauto's in de totale emissies van verkeer en vervoer. Het Ministerie van VROM heeft CE en NEA daarom gevraagd, de effecten te berekenen van een aantal opties om de fiscale behandeling van bestelauto’s te wijzigen. In de studie zijn de volgende fiscale opties onderzocht:
  1. MRB gelijktrekken met die van personenauto's op benzine
  2. Invoering brandstoftoeslagen op MRB en invoeren BPM voor dieselbestelauto’s van 1.868 Euro
  3. Afschaffen grijs kenteken regeling
  4. Uitsluiten van bestelauto's met dubbele banken
Uit de resultaten blijkt dat de milieueffecten van opties 2 en 3 het grootst zijn. Ze zorgen met name voor een daling van de NOx en PM10-emissies. De milieueffecten van de overige opties zijn relatief beperkt. Als we kijken naar de financiële gevolgen valt vooral optie 3 op, die aanzienlijke extra overheidsinkomsten (c.q. meerkosten bij bestelautobezitters) oplevert, ca. 2 miljard in 2010.

Auteurs CE

Harry Croezen
Bettina Kampman

Delft, mei 2003

rapport

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14