Examples of climate laws

In november van dit jaar is in Engeland de ‘Climate Change Bill’ ingevoerd. Juridisch staat zo’n klimaatwet sterker dan het huidige Nederlandse klimaatbeleid. Een klimaatwet dwingt elke regering om beleidsplannen te maken, aan de hand van het advies van een onafhankelijke organisatie (in Engeland de ‘Committee on Climate Change’). Op deze manier worden veel meer politieke mogelijkheden gecreëerd om (soms impopulaire) klimaatmaatregelen te treffen. Dit zijn de conclusies van een recent CE-rapport in opdracht van Milieudefensie. Ook in andere landen zijn ‘goede’ voorbeelden van klimaatwetgeving te vinden. In Duitsland bijvoorbeeld heeft het feed-in tarief een sterke impuls gegeven aan duurzaam opgewekte elektriciteit. In Nederland wordt gewerkt met een feed-in subsidie dat uit het nationale budget wordt betaald, zonder het ‘pollutor pays’ (vervuiler betaald) principe toe te passen. Verder zijn in Duitsland netbeheerders verplicht duurzame energie met voorrang af te nemen. Sinds de invoering in 2000 is in Duitsland het aandeel duurzaam in de totale elektriciteitsopwekking verdubbeld.

Delft, december 2008

Rapport

Dit rapport is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14