EPL Monitor 2008

Sinds 1999 wordt de EPL-monitor met enige regelmaat opgesteld, voor zowel de nieuwbouwlocaties als de herstructureringslocaties. De EPL is een maat voor de CO2-emissie op een woningbouwlocatie. In 2008 is de EPL-monitor opnieuw opgesteld. In totaal is de EPL bepaald van ruim 80 nieuwbouwlocaties en van circa 50 herstructureringslocaties. Ook is schriftelijk nagegaan welke rol de gebiedsgerichte aanpak van SenterNovem heeft gespeeld bij bovenwettelijke energiebesparing op woningbouwlocaties. De respondenten waren tevreden over deze steun en in veel gevallen heeft deze aanpak bijgedragen aan extra energiebesparing.

Auteurs CE

Benno Schepers

Delft, december 2008

rapport Herstructureringslocaties
rapport Nieuwbouwlocaties

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14