EPL Monitor 2003 : nieuwbouw en herstructureringslocaties

Sinds 1998 wordt jaarlijks de EPL-monitor gepubliceerd, een overzicht van de energieprestatie van woningbouwlocaties. In dit rapport wordt de monitor van 2003 toegelicht, met als nieuw onderdeel de lijst voor herstructureringsprojecten, naast de gebruikelijke lijst voor nieuwbouwlocaties. Een waardevolle aanvulling, aangezien het huidige milieubeleid zich steeds meer gaat richten op de bestaande bouw. Daar ligt immers nog een groot besparingspotentieel. Verder wordt in het rapport, naast de monitor zelf, de EPL-methodiek kort toegelicht. Het rapport sluit af met de resultaten van enkele kwalitatieve interviews met wethouders, gemeenteambtenaren en medewerkers van woningcorporaties over het beleidsproces waarin de EPL tot stand komt.

Delft, december 2003

De rapportage van deze studie is te verkrijgen bij NovemSenter. Het rapport kunt u ook downloaden op de internetsite:

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14