Van restwarmte naar nuttige warmte in de Rijnmond

De oprichting van NV Warmwaterbedrijf Rijnmond is een cruciale stap om de grote hoeveelheid industriële warmte nuttig te gebruiken. Dit nutsbedrijf zal tot doel hebben zoveel mogelijk restwarmte te benutten. CE heeft onlangs een studie uitgevoerd naar de knelpunten bij benutting van industriële warmte in de Rijnmond en mogelijkheden om deze knelpunten te ondervangen. Knelpunten zijn: partijen hebben er geen belang bij en benutting van restwarmte is niet commercieel aantrekkelijk. Om die reden heeft CE geadviseerd om de NV Warmtebedrijf Rijnmond op te richten. Op dit moment wordt hiervoor in opdracht van Energie Rijnmond een business plan uitgewerkt. Hierin komen met name de afbakening van de activiteiten aan bod en de relatie met private ondernemingen (inkoop en verkoop van warmte). De vraag is: waar ligt de grens tussen nuts en commercieel?!

Auteurs CE

Frans Rooijers

Delft, oktober 2002

Essay
Achtergronddocument

Van de studie is er een Essay en achtergronddocument verschenen, welke u hier kunt downloaden.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14