Sander de Bruyn

dr. S.M. (Sander) de Bruyn
themaleider milieu-economie

Expertise:

  • Beleid voor materialen en natuurlijke hulpbronnen
  • Kosteneffectiviteitsberekeningen
  • Economische groei en scenario-analyse

Klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd lijken mij de belangrijkste uitdaging voor het milieubeleid in de komende drie decennia. Als econoom, afgestudeerd in de welvaartstheorie en gepromoveerd in de toegepaste milieu-economie, zie ik het als mijn taak om deze problemen te analyseren, de drijvende krachten daarachter te ontleden en oplossingen voor te dragen om natuur en milieu te behouden voor toekomstige generaties.

Milieu staat echter niet op zichzelf maar moet bijdragen aan meer welvaart en welzijn. Een betaalbare gezondheidszorg en goed onderwijs zijn ook belangrijk. Door de uitgaven en kosten van het milieubeleid te bepalen, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven, kunnen manieren worden gezocht om deze kosten te verlagen en het milieurendement te verhogen. In mijn werk is vaak gebleken dat een iets andere insteek van het beleid grote besparingen kan opleveren, zowel voor de overheid als het bedrijfsleven.

Persoonlijke drijfveren in mijn werk zijn allereerst de tevredenheid van de klant en daarnaast het onbevooroordeeld onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken om zo, samen met de klant, tot een beter begrip te komen van de milieuproblematiek.

Presentaties
Presentatie Handboek Milieuprijzen 2017
Sander de Bruyn, Delft, 7 juli 2017
Presentaties 2016 en eerder

Artikelen
Extra bedrijfswinsten door EU ETS
Sander de Bruyn, Nieuwsbrief Milieu & Economie, 23 juni 2016
Artikelen 2015 en eerder

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14