Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

13 november 2019 Nieuwsbrief CE Mailvisie
In dit nummer een selectie van onze activiteiten en projecten. Asfalt, duurzame sportvelden, datacenters, inkoop groene stroom gemeenten,  duurzaam inkopen,

4 november 2019 | Duurzaamheidsbijdrage vlees
Wat zijn de effecten van invoering van een duurzaamheidsbijdrage vlees, in 2021, 2025 en in 2030. Wat is het effect op de vleesconsumptie en de milieuwinst in binnen- en buitenland, hoeveel levert de bijdrage op en wat is het effect op de koopkracht van inkomensgroepen. De duurzaamheidsbijdrage leidt tot een geraamde afname van CO2-eq.-emissies met 4,2 Mton in 2030, waarvan 2,7 Mton CO2-eq in Nederland. Daarnaast neemt welvaart toe met 800 miljoen euro. De bijdrage kan gebruikt worden voor compensatie, van consumenten en boeren.

30 oktober 2019 | Marktontwikkeling van een duurzaam elektriciteitssysteem
CE Delft heeft samen met Universiteit Utrecht onderzocht of investeringen in zonne- en windenergie op de langere termijn zonder subsidie nog renderen. Het antwoord is NEE, zonder aanpassingen in het beleid nemen de kosten wel af, maar de waarde van die extra elektriciteit nog meer. De uren dat zonnepanelen en windmolens elektriciteit produceren zal de prijs van deze elektriciteit zo ver dalen, dat de investering niet in de markt wordt terugverdiend. Na 2025 komen er steeds meer momenten dat er minder vraag naar elektriciteit is dan zon en wind produceren.

14 oktober 2019
Hoe ziet de hernieuwabre brandstoffenmarkt voor mobiliteit eruit? Anouk van Grinsven, expert hernieuwbare brandstoffen, was te gast bij BNR-radioprogramma Green Quest. Ze praat u bij over de actuele stand van zaken op het gebeid van hernieuwbare brandstoffen in auto, vliegtuig en groederenvervoer. 

26 juli 2019 | Availability of low-sulphur fuels for shipping
Jasper Faber heeft op 25 juli 2019 een presentatie gegeven op de International Workshop on Establishment and Implementation of Vessel Emission Control Areas in Beijing, China. Hij ging in op de beschikbaarheid van laagzwavelige brandstoffen in ECAs.

6 juni 2019 | Persbericht: Baseer energiebelasting op CO2
Een CO2-afhankelijke energiebelasting geeft een financiële prikkel aan manieren om gas (bijv. groengas) en elektriciteit (bijv. windenergie) met minder of geen CO2 te produceren. De CO2-prijs helpt om alle opties voor verduurzaming van gebouwen (bijv. door isolatie, groengas, windenergie) integraal en kosteneffectief af te wegen. Dat concludeert CE Delft in de studie ‘Opties voor een CO2-afhankelijke energiebelasting’, uitgevoerd voor GasTerra. Voor de uitwerking van een CO2-afhankelijke energiebelasting is inzicht nodig in de CO2-emissiecijfers voor verschillende brandstoffen. CE Delft heeft voor Groen Gas Nederland een actualisering van de CO2-kentallen voor productieroutes voor groen gas en bio-LNG uitgevoerd.

Nieuwsarchief

Een groene economie