Kennis van duurzaamheid

CE Delft draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met onze economische, technische en beleidsmatige expertise helpen we overheden, NGO’s en bedrijven structurele veranderingen te realiseren. Al 40 jaar werken betrokken en kundige medewerkers bij CE Delft om deze missie waar te maken. 

Nieuws

16 januari 2019 - Het economisch belang van luchtvaart, Is stilstand of krimp slecht voor Nederland?
Jasper Faber, 16 januari 2019, NRC-debat Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

12 januari 2019 - TV-programma Kassa over gratis tassenverbod
Het televisieprogramma Kassa ging zaterdag 12 januari over CE Delft-onderzoek uit 2016 naar het beprijzen van álle tassen. In opdracht van NRK Verpakkingen heeft Lonneke de Graaff  in 2016 een verkennend onderzoek uitgevoerd of het verbod op gratis plastic tassen kan gelden voor álle materialen. Bekijk programma.

11 december 2018 - Heeft een CO2-heffing concurrentie-effecten voor de industrie?
Het anwoord op deze vraag hangt af van 1. De hoogte van de heffing; 2. Wat doe je met de opbrengsten; 3. Hoe hoog is de heffing in onze buurlanden. Uit onderzoek voor het ministerie van EZK blijkt dat een CO2-heffing van € 20/tCO2 bovenop de ETS-prijs tot een concurrentienadeel kan leiden voor de industrie, al is de onzekerheid in uitkomsten erg groot en sterk afhankelijk van wat andere landen doen met hun klimaatbeleid. Uit onderzoek voor WISE en Greenpeace blijkt dat een CO2-heffing van € 10/tCO2 bovenop de ETS-prijs, waarvan de opbrengsten worden teruggesluisd naar het bedrijfsleven en waarbij rekening wordt gehouden met de goedkopere energieprijs in Nederland, niet tot concurrentienadeel hoeft te leiden ten opzichte van de industrie in het buitenland. Een CO2-heffing hoeft dus niet tot concurrentie-effecten te leiden als de heffing maar goed wordt vormgegeven.

 

Een groene economie