Circulaire economie

Circulaire economie is een belangrijk beleidsthema, nationaal, regionaal én Europees. Het Rijksbrede programma circulaire economie richt zich op 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie voor 2050. De EU noemt vergelijkbare doelen in haar circulaire economie actieplan. Veel gemeenten en bedrijven zijn al bezig om meer te recyclen of te hergebruik en kiezen voor huur in plaats van bezit. Vermindering van grondstoffeninzet heeft milieuvoordelen en maakt ons minder afhankelijk van grondstoffen die vaak maar in een beperkt aantal landen voorradig zijn.

CE Delft is al een belangrijke speler op het gebied van onderzoek naar de circulaire economie. Uniek aan CE Delft is dat we milieukundige kennis (LCA studies) combineren met economische expertise. Dit biedt een belangrijke meerwaarde bij:

We zijn onder andere betrokken bij onderzoek naar de verbreding van SDE++ subsidies naar circulaire en biobased maatregelen en CCU. Voor de Europese Commissie hebben we opties ontwikkeld voor duurzaam productiebeleid en voor het Planbureau voor de Leefomgeving brengen we technische maatregelen in kaart voor alle strategieën op de R-ladder. Zo doen we ook onderzoek naar verhuren in plaats van bezitten en naar de tweedehands handel. 

Een onderdeel van de circulaire economie is vermindering van zwerfafval. We hebben verschillende studies gedaan naar de impacts van statiegeld en de ontwikkeling van indicatoren om de effecten van zwerfafval te meten. Vanuit het thema circulaire economie zijn er veel raakvlakken met het thema grondstofketens en het thema milieu-economie.

Opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers behoren: Europese Commissie (DG Environment), Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, gemeenten en gemeentelijke rekenkamercommissies, de Brancheverening Recycling, Breken en Sorteren en bedrijven zoals Tomra Systems.

Meer informatie

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met Geert Warringa.