Maatschappelijke business case

Een business case wordt gebruikt om een investeringsbeslissing te onderbouwen. Voor duurzame investeringen is dat vaak lastiger, vanwege langere terugverdientijden en complexe projectrisico’s.

CE Delft is bij uitstek een geschikte partner voor financiële analyses. Wij onderscheiden ons, doordat we financiële expertise combineren met kennis van de techniek en beleidsontwikkeling. Daardoor kunnen wij adviseren over de meest effectieve manieren om risico’s te beheersen, en opbrengsten te vergroten. Uitgangspunt is dat een business case realistisch en onderbouwd is, en vanuit financieel perspectief wordt opgesteld. Toch kan het wenselijk zijn ook milieu- en klimaatbaten in beeld te brengen, denk daarbij maatschappelijke effecten van CO2-reductie, gezondheidsbaten (lucht en geluid), verminderd ziekteverzuim (klimaatbeheersing en verduurzaming gebouwen) en stedelijk klimaat (groene daken). Bijvoorbeeld om het gesprek aan te gaan met overheden of maatregelen naast financiële budgettering ook meer maatschappelijk te prioriteren.

Kenmerken van onze aanpak:

  • Wij bouwen onze modellen altijd vanaf het begin op, dus altijd op maat voor de klant
  • Onze modellen zijn gebruikersvriendelijk, met cockpit, tools en inputsheets
  • Onze modellen zijn transparant
  • Naast een businesscase stellen, stellen we ook maatschappelijke business cases op;
  • We kunnen flexibel inspelen op uitbreiding van business case naar MKBA
Wij worden door bedrijven benaderd vanwege onze expertise op het gebied van financiële analyses en duurzaamheid.

Voorbeelden van recente projecten zijn:
  • Onafhankelijke reviews duurzame energieprojecten zoals zon, wind en warmteprojecten voor bedrijven en overheden;
  • Evaluatie rentabiliteit van de Sloveense bruinkoolcentrale Sostanj, in opdracht van Bankwatch's;
  • Tool voor financiële en maatschappelijke terugverdientijd van energiebesparingsmaatregelen bij gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed;
  • Opstellen van maatschappelijke business case warmtenet Zaanstad-Noord en Zaandam-Oost;
  • Review van de kosten en baten van het Nederlandse statiegeldsysteem in opdracht van Recycling Netwerk Nederland.

Meer informatie

Meer informatie: Geert Warringa telefoon: 015 - 2150 150.

 

 

 

Opdrachtgevers

Recycling Netwerk Nederland, Tomra, DSM, Eneco, Dong, Cure, Green Deal duurzaam beton, PON Leasing, AEB, VNCI, verpakkingsindustrie, Platform Groene Grondstoffen, Gemeente Den Haag.