Evaluatie van het beleid

Evalueren is afstand nemen, met een scherp oog kijken naar de realisatie, maar ook kijken of een project of beleid goed is uitgevoerd. Dat doen we onafhankelijk en kritisch, maar altijd met oog voor de mensen die het doen en de belangen die op het spel staan. Ontwikkelingen op waarde schatten. Dat vraagt om kennis van techniek, beleid en economie en een goede kennis van evaluatiemethodes.

Opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers behoren verschillende ministeries (EZK, Financien, IenW), de Algemene Rekenkamer), de Tweede Kamer, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), Provincie Noord-Brabant, lokale overheden (Apeldoorn, Eindhoven, Leiden, Haarlemmermeer) en de Europese Commissie.

Onze kernkwaliteiten

Onafhankelijkheid en objectiviteit is vaak bepalend voor de acceptatie van resultaten bij ministeries, de Tweede Kamer en alle betrokkenen in de sector. Onafhankelijkheid is een kernwaarde van CE Delft. CE Delft is niet betrokken bij subsidieadvies, projectontwikkeling, installatie of bouw van technieken. Wij hebben hierdoor geen financiële belangen bij beleid en regelingen. 

Methodes
Natuurlijk passen we bij onze evaluaties de geëigende methodes toe. Voor officiële beleidsdoorlichtingen en beleidsevaluaties volgen we stappen uit de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en maken we gebruik van de inzichten uit “Durf te Meten”. We vullen gegevens uit uw registraties aan met enquêtes en interviews. We analyseren de gegevens met bijvoorbeeld statistiek, of met behulp van technische en economische indicatoren. Kwantitatieve resultaten duiden we op basis van case studies en onze eigen inhoudelijke expertise. Op die manier krijgen we zicht op het effect van uw beleid en op mogelijke free riders. En vinden we aangrijpingspunten om uw beleid te verbeteren.

Expertise
Omdat we onze inhoudelijke kennis als kernkwaliteit zien, zijn wij selectief in thema’s waarop wij evaluaties uitvoeren. Enkele terreinen waarop wij evaluaties hebben uitgevoerd:
• Energie en R&D-programma’s energie
• Natuur - en milieubeleid
• Klimaatbeleid
• Grondstoffen en duurzaamheidsbeleid
• Afvalprogramma’s (LAP1 en LAP2)
• Werkgelegenheid in zon, biobased economy, smart grids, etc.

Wij willen begrijpen hoe het beleid of de techniek doorwerkt in het gedrag van actoren. Dat doen wij door antwoorden goed te onderbouwen en te duiden. Wij zijn altijd op zoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve feiten en proberen daar betekenis aan te geven. Op deze wijze hebben wij tal van opdrachtgevers geholpen met hun evaluatievragen en hen daarbij ondersteund om beleid effectiever en doelmatiger in te richten. Want, wij willen graag dat onze evaluaties opbouwend bijdragen aan slimmer beleid voor milieu en klimaat. Opdrachtgevers komen daarom bij ons terug of bevelen ons aan bij collega’s.

Uw contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Blom of Robert Vergeer