Luchtvaart

Luchtvaart draagt bij aan belangrijke functies in onze moderne maatschappij. Luchtvaart faciliteert economische groei en culturele uitwisselingen en zorgt voor een goede internationale bereikbaarheid en werkgelegenheid. Een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart vergt een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Wij doen al jarenlang onderzoek op dit gebied en hebben kennis van:

Internationale luchtvaart:

  • Milieu-effecten (klimaat, geluid, luchtverontreiniging)
  • Economische effecten (directe en indirecte werkgelegenheid en toegevoegde waarde, uitstralingseffecten)
  • Beleid om de voor- en nadelen met elkaar in overeenstemming te brengen (luchtvaart en ETS, normen, economische beleidsinstrumenten, maatschappelijk verantwoord ondernemen) 

Luchthavens: 

  • Integrale afweging van voor- en nadelen van ontwikkeling van luchthavens
  • Maatschappelijke kosten-baten analyses
  • Ontwikkeling van milieustrategieën en -beleid voor luchthavens
  • Wet- en regelgeving voor luchthavens  

Opdrachtgevers

Wij voeren reeds meer dan tien jaar onderzoeks- en adviesopdrachten uit op het gebied van luchtvaart en milieu. Opdrachtgevers zijn onder meer: ministeries van infrastructuur en milieu in Nederland en andere EU-lidstaten, de Europese Commissie, de luchtvaartindustrie (o.a. Airbus), CAEP/ICAO, UNEP, Transport & Environment (T&E), IATA, Stichting Natuur en Milieu, luchthavens en het secretariaat van de UNFCCC.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Faber