MKBA

Wat levert het op?

  • Hoe scoort uw project maatschappelijk (milieu en economie)?
  • Een beoordeling van de wenselijkheid van een (mogelijke) bijdrage vanuit de overheid

Wat doet CE Delft?

  • Systematisch inventariseren milieu- en economische effecten
  • Het wegen van financiële en maatschappelijke kosten en effecten in één uitkomst.

Meer informatie:
Martijn Blom

Zie ook: MKBA voor duurzame ontwikkeling

 


Referenties