Verduurzaming warmteproductie Diemen

Second opinie CO2-roadmap

Vattenfall-Nuon (verder: Nuon) wil een houtpelletgestookte warmtecentrale van (maximaal) 120 MWth (verder: biomassacentrale) bouwen op de productielocatie Diemen als maatregel om de warmteproductie voor de warmtelevering in Amsterdam-Zuidoost, Diemen en Almere klimaatneutraler te maken. De beoogde biomassacentrale is in de door Nuon gepresenteerde visie een eerste stap in een veel omvangrijkere routekaart naar een volledig CO2-vrij warmtenet in 2040. Nuon heeft CE Delft gevraagd om een kritische objectieve evaluatie van de door Nuon opgestelde routekaart uit te voeren en daarbij ook advies uit te brengen.

Projectleider

Cor Leguijt

Verduurzaming warmteproductie Diemen

Auteurs CE

Cor Leguijt
Hein-Bert Schurink

Delft, januari 2019