Circulaire en biobased opties in de SDE++

Bepaling onrendabele top en CO2-reductie

De SDE++ is een subsidieregeling die het verschil compenseert tussen de marktprijs en kostprijs van een CO2-reducerende techniek.  Het verschil tussen kost- en marktprijs wordt ook wel de onrendabele top genoemd. In de oorspronkelijke SDE+-regeling werd alleen de onrendabele top gecompenseerd van hernieuwbare energietechnieken. In de SDE++-regeling wordt dit verbreed naar CO2-reducerende technieken op Nederlands grondgebied. Uit een eerder onderzoek van het bureau Navigant bleek dat enkele (chemische) recycling en biobased opties mogelijk ook geschikt zijn om via de SDE++ te stimuleren (Navigant, 2019).

In dit onderzoek hebben we daarom een overzicht gemaakt van circulaire en biobased technieken en hebben we voor een aantal hiervan de onrendabele top en emissiereductie bepaald.

Projectleider

Geert Warringa

Circulaire en biobased opties in de SDE++ . Bepaling onrendabele top en CO2-reductie

Auteurs CE

Geert Bergsma
Martijn Broeren
Ellen Schep
Geert Warringa

Delft, november 2019