Statiegeld

In Nederland zijn we nauw betrokken bij de bepaling van de impacts van statiegeld. CE Delft heeft verschillende studies gedaan naar beleidsopties rond de inzameling van verpakkingsmaterialen in Nederland, waarbij kwantitatief en kwalitatief is gekeken naar economische én milieuaspecten. Ook hebben we een review gedaan naar de maatschappelijke en bedrijfskundige kosten van het statiegeldsysteem voor grote PET-flessen. We hebben goed contact met verschillende partijen die relevant zijn in de Nederlandse en statiegelddiscussie.

Ook hebben goede contacten met de de (financieel) directeuren van statiegeldsystemen in het buitenland, waaronder Estland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Duitsland. En recent hebben we voor de Vlaamse minister van Omgeving, in samenwerking met Technum en SuMa Consulting, onderzoek gedaan naar kosten en effecten van de mogelijke invoering van een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen in Vlaanderen. In dit onderzoek zijn verschillende scenario’s ontwikkeld en zijn de kosten en effecten van deze scenario’s gedetailleerd in kaart gebracht, waarbij CE Delft vooral verantwoordelijk was voor de kostenraming.

We zijn als geen ander in staat de kenmerken van statiegeldsystemen te doorgronden en de invloed hiervan op de kosten te bepalen.

In september 2017 is de studie Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes door het ministerie van I&M naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamerbrief over onderzoek statiegeld kleine flesjes en blikjes.

Verschillende media berichten over de studie, zie Trouw zaterdag 2 september Invoering statiegeld decimeert zwerfafval

Op 30 november 2017 hield de Tweede Kamer een hoorzitting over statiegeld en gaf Geert Bergsma een presentatie en beantwoorde vragen van Kamerleden. Zie ook Debatgemist (opent niet in Chrome, wel in Explorer).

In januari 2018 was er opnieuw veel media-aandacht voor het onderwerp. NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld brengt zwerfafval terug tot wel 90 procent.

Ook in het BNR-radioprogramma Ask me anything kwam Geert Bergsma uitgebreid aan het woord.

Statiegeld

Uw contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Geert Bergsma of Geert Warringa