Zeevaart

Zeevaart is van essentieel belang voor onze mondiale economie en een belangrijke bron van welvaart voor Nederland. Bovendien is scheepvaart relatief een van de minst vervuilende transportmodi.
Zeevaart legt echter ook beslag op schaarse milieuruimte. Zeevaart beïnvloedt ook het klimaat en stoot veel luchtvervuilende stoffen uit. Wij willen dat groei van de zeevaart niet ten koste gaat van het klimaat en onze leefomgeving. Wij proberen dit doel te bereiken door analyse van de effecten en ontwerp van klimaatbeleid voor zeevaart.

Binnenvaart

Voor de luchtverontreinigende emissies van de binnenvaart is momenteel veel aandacht. Er zijn technieken beschikbaar om de emissies terug te dringen, maar vanwege hoge investeringskosten en de slechte marktsituatie zijn oplossingen nog niet vanzelfsprekend. CE Delft kan u helpen bij reductiemaatregelen. Voor onder andere de Europese Commissie, het ministerie van I&M , Rijkswaterstaat (IDVV-programma)  en de provincie Zuid-Holland voerden wij opdrachten uit, waarin de verschoning van de binnenvaart centraal stond. Voor de provincie Zuid-Holland heeft CE Delft een onderzoek gedaan naar de meest effectieve maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Vervolgens heeft CE Delft een subsidieregeling voor schone schepen ontworpen. In aanvulling op de dossiers lucht en energie is CE Delft ook goed ingevoerd in het ontgassingsdossier rond binnenvaart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthijs Otten.

Zeehavens

CE Delft ondersteunt zeehavens in hun streven naar schoner en zuiniger vervoer.  Experts van CE Delft zijn betrokken bij grote projecten zoals de ontwikkeling van Maasvlakte 2 en de aanleg van de nieuwe zeesluis in de haven van Amsterdam. CE Delft heeft veel expertise op het gebied van maatregelen die genomen kunnen worden om de de duurzaamheid binnen haven-industriecomplexen te verbeteren. Wij hebben zowel kennis van uitstootreductie van emissies door zeeschepen, als kennis van het verduurzamen van het achterlandvervoer, maar ook van het verduurzamen van de industrie in het havengebied.

Schonere zeehavens met advies van CE Delft
In samenwerking met de zes grote Noord-West Europese zeehavens heeft CE Delft de Environmental Ship Index (ESI) ontwikkeld, waarmee bepaald kan worden hoe schoon of vervuilend een schip is. Dit wordt vervolgens toegepast voor een differentiatie van havengelden, waarmee schone scheepvaart wordt bevorderd. Inmiddels maken 30 havens gebruik van de ESI om schone schepen te bevoordelen.

Voor het World Ports Climate Initiative ontwikkelde we de website voor walstroom (Onshore Power Supply) en de website LNG fuelled vessels.

Opdrachtgevers

Wij voeren reeds meer dan tien jaar onderzoeks- en adviesopdrachten uit op het gebied van zeevaart en milieu. Opdrachtgevers zijn onder meer: IMO, Europese Commissie, UNEP, het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu en overeenkomstige ministeries in diverse EU-lidstatenn, Transport & Environment (T&E), Natuur en Milieu, het secretariaat van de UNFCCC, Rijkswaterstaat (IDVV-programma), Havenbedrijf Rotterdam, VNPI, provincie Zuid-Holland.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Faber